Zaznacz stronę

Apache Kafka jako narzędzie do strumieniowego przetwarzania danych

Apache Kafka a Big Data

Apache Kafka to rozproszona, silnie skalowalna kolejka komunikacyjna zdolna do obsługi ogromnych ilości komunikatów i jednoczesnych połączeń klienckich. Kafka pozwala podjąć wyzwanie stawiane przez Big Data, tam gdzie zawiodły technologie brokerów oparte o standardy JMS czy AMQP. Technologia doskonale wpisuje się w dynamicznie zmieniający się rynek usług, adresując olbrzymie wolumeny informacji generowane przez środowiska mobile czy IoT (Internet Of Things).

Apache Kafka, BigData

Rozwiązanie implementuje model komunikacji typu publish-subscribe z akcentem położonym na maksymalną przepustowość i minimalne opóźnienie w dostarczeniu komunikatów. Kafka gwarantuje doręczenie wiadomości do systemu subskrybenta dzięki mechanizmowi dziennika komunikatów. Trwały zapis danych w węzłach Kafka pozwala na ich przetwarzanie również w trybie „batch” w sposób analogiczny do narzędzi ETL.

Kafka znalazła zastosowanie w wielu organizacjach, gdzie niezbędna okazała się obsługa strumieni terabajtów danych klienckich w sposób maksymalnie niezawodny. Przykład to Spotify, Uber czy PayPal.

Potencjalne zastosowania Apache Kafka:

Gromadzenie danych na potrzeby analizy w czasie rzeczywistym (-> Apache Spark)
Strumieniowe przetwarzanie danych (-> Apache Storm)
Przyjęcie roli Message Oriented Middleware (MOM)
Agregacja logów aplikacyjnych

BlueSoft posiada szerokie doświadczenie w Apache Kafka, które datuje się jeszcze na fazę inkubacyjną tej technologii. Z sukcesem wdrożyliśmy produkcyjne rozwiązania u licznych klientów w sektorze bankowym.

Nasza firma posiada wiele udanych wdrożeń z tej dziedziny. Po więcej szczegółów na temat projektów jak i samej technologii oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Strona producenta: Apache Kafka

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Technologie integracyjne

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz