Zaznacz stronę

Amazing Test Analyser

Amazing Test Analyser

Aplikacja Amazing Test Analyser udostępnia funkcje raportowe dla systemu HP Quality Center, oferując użytkownikom dostęp do nich za pomocą przejrzystego interfejsu graficznego. Przedstawione w ten sposób dane pozwalają przeprowadzić szybką analizę testowanego środowiska, a co za tym idzie, wcześniej podjąć kluczowe decyzje w ramach testowanych systemów. Interaktywne raporty on-line zabezpiecza system ACL, dlatego zautoryzowani użytkownicy mogą mieć do nich ciągły dostęp z każdego miejsca w sieci.

Amazing Test Analyser

Nowoczesne raporty interaktywne

Prezentowane raporty budowane są za pomocą JavaScript – technologii zgodnej z HTML5. Efektem są interaktywne wykresy oraz listingi danych z rozbudowanym UX, co ułatwia oraz przyśpiesza interpretację informacji na nich dostępnych. Raporty, dzięki ich elastyczności, można odpowiednio skonfigurować do odpowiadającej formy oraz zapisać je jako bitmapę lub dokument PDF lub arkusz XLS
Rozwiązanie oparte o model SaaS (Software as a Service).

Model SaaS eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta, dzięki czemu nie trzeba dostosowywać do niego ani sprzętu ani środowiska pracy. Amazing Test Analyser dostępny jest przez każdą przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania dodatkowych plugin’ów. Domyślne UI osadzone jest w Liferay, która zapewnia efektywny sposób prezentacji danych na portalu oraz zabezpiecza je wysokiej jakości systemem kontroli dostępu.

Interaktywne raporty

Udostępniane przez ATA raporty wykorzystują technologię JavaScript zgodną ze standardami HTML5, udostępnioną przez najbardziej znane frameworki (na przykład JQuery). Umożliwia to lepsze dopracowanie użyteczności raportów oraz zapewnia pełniejszą interakcję z prezentowanymi wykresami i listingami danych. Zastosowane efekty nie wymagają dodatkowych plugin’ów do przeglądarek internetowych, dzięki czemu, bez względu na platformę systemową, raporty zawsze działają identycznie. Ponadto zastosowanie technologii AJAX sprawia, że przedstawione dane automatycznie się odświeżają, a system można traktować jako prezentację multimedialną. Aplikacja nie ogranicza w żaden sposób formy raportu – dostępne są zarówno wykresy (liniowe, warstwowe, kolumnowe, słupkowe, kołowe oraz hybrydowe), listingi danych (Data Grid), wyszukiwarki oraz dowolne formy opisowe dzięki zastosowaniu edytora WYSIWYG (What You See Is What You Get). W celu ułatwienia analizy i prezentacji dane mogą być wyeksportowane do XLS lub PDF.

Raporty na portalu

Aplikacja raportowa obsadzona jest na systemie CMS/ECM Liferay, dzięki czemu możliwa jest łatwa integracja z systemami CMS, ECM, CRM każdego przedsiębiorstwa. Liferay pozwala na dowolne zarządzanie firmową informacją na stronie, ponadto udostępnia rozbudowany moduł ACL kontroli dostępu do zasobów, moduł zarządzania użytkownikami, grupami oraz rolami systemowymi oraz posiada bardzo rozbudowany i elastyczny workflow dla procesów biznesowych. Wyżej wymienione cechy portalu pozwolą na bardzo efektywne prezentowanie raportów w dowolnym miejscu na stronie dla wybranych osób.

Powiadomienia e-mail

Wysyłanie monitów o aktualnym stanie testowanych systemów na dedykowane skrzynki e-mail pozwala zespołom testującym na szybsze podjęcie zgłoszenia o błędzie, a specjalnie przygotowany moduł zapisuje oraz udostępnia ich czasy reakcji. Powiadomienia e-mail można dowolnie konfigurować, dzięki czemu odpowiednie notyfikacje dostarczane będą na wybrane skrzynki pocztowe. Ponadto zastosowanie kolorowania najważniejszych elementów monitu pozwala na szybkie zlokalizowanie najbardziej istotnych informacji powiadomienia. Moduł powiadomień posiada także możliwość tworzenia grup wysyłkowych dla notyfikacji. Grupa wysyłkowa to nic innego jak zbiór e-maili odpowiednich skrzynek funkcyjnych, dla których generowane są raporty. Do danej grupy wysyłkowej istnieje możliwość przypisania adresów email, na które będą wysyłane powiadomienie zbiorcze, stanowiące zestawienie notyfikacji wszystkich skrzynek z grupy. Praktycznym zastosowaniem tej funkcjonalności jest, na przykład, przypisanie do grupy wysyłkowej adresu e-mail osoby koordynującej pracę zespołu, dzięki czemu na bieżąco będzie mogła śledzić jego efektywność.

Postęp testów

Amazing Test Analyser dysponuje także modułem, który odpowiedzialny jest za monitorowanie aktualnego stanu scenariuszy testowych w Quality Center, dzięki czemu raporty w ramach Postępu Testów poinformują o dziennym oraz całościowym stanie nagłówków testowych, co pozwala zobrazować aktualny progres testowanego oprogramowania.

Ponadto moduł udostępnia informacje dotyczące liczby obsłużonych nagłówków testowych przez konkretnego testera. Dane te można wykorzystać w celu stworzenia wyznaczników KPI.

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz