Zaznacz stronę

ECMAScript

ECMAScript

ECMAScript jest to ustandaryzowany przez stowarzyszenie ECMA obiektowy, skryptowy język programowania, którego najbardziej znane implementacje to JavaScrtipt, JScript oraz ActionScript, których specyfikacja oznaczona jest jako ECMA-262 i ISO/IEC 16262.

Wydanie ECMAScript 6

Od wydania wersji 5 ECMAScript minęło już wiele lat. W tym czasie język JavaScript stał się jednym z najważniejszych języków aplikacji webowych oraz dał początek rewolucyjnym bibliotekom oraz frameworkom takim jak AngularJs, Backbone, EmberJs. Wydanie 6 ECMAScript stanowi rozwiązanie ewolucyjne dla języka JavaScript. Nowa specyfikacja zawiera:

Klasy i dziedziczenie

nowe dyrektywy, takie jak class, extends super. Co ciekawe dziedziczenie prototypowe nadal znajduje się w core jezyka JavaScript, zatem rozwiązania oparte o poprzednie wydanie ECMAScript są kompatybilne z nowym wydaniem

Funkcje z wywołaniem strzałkowym

upraszczające tworzenie “inline” funkcji wywołania zwrotnego

Udoskonalony zakres zmiennych

za pośrednictwem dyrektywy let

Obiekty promise

przyjmujące jako parametr funkcję wywołania zwrotnego ze zmiennymi resolve i reject

Moduły

znane z implementacji takich bibliotek jak RequireJS

BlueSoft zrealizował już wiele wdrożeń opartych o szóste wydanie ECMAScript, mimo że technologia jest bardzo młodym rozwiązaniem.

Nasza firma posiada wiele udanych wdrożeń z tej dziedziny. Po więcej szczegółów na temat projektów jak i samej technologii oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Innovative web technologies

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz