Zaznacz stronę

HAB Workforce Management

Zarządzanie brygadami w terenie

Czym jest HAB?

HAB to innowacyjne i elastyczne rozwiązanie informatyczne, automatyzujące obsługę zaplanowanych zdarzeń i zarządzanie zespołami pracowników w terenie.

HAB Workforce management
HAB pozwala usprawnić proces planowania zadań dla pracowników, na bieżąco monitoruje postęp prac, koordynuje zewnętrzne procesy z realizowanymi zadaniami oraz pozwala na sprawną komunikację z brygadami w terenie i szybkie reagowanie na nieprzewidziane sytuacje. W dłuższej perspektywie czasu na podstawie gromadzonych danych i generowanych raportów umożliwia optymalizację realizowanych przez HAB procesów.

W efekcie rozwiązanie pozwala na skrócenie czasu obsługi zdarzeń, zwiększenie wydajności realizowanych prac, poprawę satysfakcji klientów oraz w wyniku optymalizacji realizowanych procesów, generowanie wyższych zysków w przedsiębiorstwie.

Modularność, elastyczna szkieletowa budowa i możliwość „customizacji” rozwiązania, zapewnia jego idealne dopasowanie do potrzeb każdego przedsiębiorstwa. Bazując na wymaganiach klienta i istniejącej architekturze IT możliwe jest pełne wdrożenie HAB jak również zastosowanie tylko wybranych modułów i komponentów.

Zalety HAB

Obsługa zleceń serwisowych, szczególnie w branży energetycznej czy wodociągowo-kanalizacyjnej, to duże wyzwanie dla przedsiębiorstw posiadających zespoły pracowników terenowych. Wsparcie procesów przy użyciu HAB, wyspecjalizowanego narzędzia klasy WORKFORCE MANAGEMENT (WFM) jest doskonałą metodą optymalizacji kosztów i czasu realizacji prac.Podstawowe cechy narzędzia:

 • Usprawnienie i pełna kontrola nad całym łańcuchem zleceń – zwiększająca efektywność zarządzania zespołami pracowników terenowych,
 • Modularność rozwiązania -przekładająca się na optymalizację kosztów i skrócenie czasu wdrożenia,
 • Elastyczne wdrożenie – dające możliwość dowolnej modyfikacji przez klienta oraz oparcia wdrażanego rozwiązania o istniejące systemy architektury IT np. do obsługi zleceń,
 • Integracja z systemami klasy GIS – dająca wygodny i natychmiastowy dostęp do map i planów niezbędnych przy realizacji zleceń,
 • Elastyczne raportowanie – w formie przejrzystych zestawień i wykresów budowanych na życzenie klienta niezależnie dla poszczególnych ról w przedsiębiorstwie,
 • Ewidencja tras brygad i zasobów – możliwość śledzenia tras, ewidencjonowania czasu pracy oraz rejestracji alokowanych przy pracy zasobów.

Jak wdrażamy?

Firma BlueSoft specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania zarówno produktowego jak i dedykowanego, dopasowywanego do potrzeb klientów. Przy wdrożeniu łączymy obie te cechy dając w efekcie gwarancję satysfakcji i użyteczności gotowego, wdrożonego rozwiązania.

Fazę wdrożenia dzielimy na:

  • Analizę biznesową

Nasi analitycy biznesowi słuchają o problemach kadry zarządzającej, które mogą zostać rozwiązane przy pomocy oprogramowania klasy WFM. Sugerują możliwe rozwiązania, dobór odpowiednich modułów jak również inwentaryzują obecne systemy IT wspomagające procesy przedsiębiorstwa. Modelują również procesy, które są obsługiwane poza IT, a mogą zostać objęte docelowym rozwiązaniem WFM.

  • Analizę techniczną

Nasi architekci analizują obecną architekturę IT przedsiębiorstwa, wykorzystywane systemy, procedury bezpieczeństwa (autoryzacja i uwierzytelnianie, przechowywanie danych), infrastrukturę IT (serwery, przepustowość sieci, bazy danych, licencje itp.), połączenia pomiędzy systemami (integracja i interfejsy).

  • Prototypowanie

Nasi specjaliści przygotowują prezentację możliwego wdrożenia WFM z propozycją wykorzystanych modułów, opisem obiegu procesów, poszczególnych ról w procesie, propozycją formatek zarówno dla aplikacji desktopowych jak i mobilnych, generowanych raportów. Proces prototypowania ma charakter warsztatowy i iteracyjny. Po zebraniu wszystkich uwag i wniosków jesteśmy gotowi do właściwej fazy wdrożenia.

  • Projekt techniczny

Projekt jest nie tylko dokumentem podsumowującym poprzednie etapy i spisującym wszystkie ustalenia, ale stanowi również istotny element przy specyfikowaniu wymagań do innych systemów architektury IT, które mają zostać zmodyfikowane w procesie wdrożenia docelowego rozwiązania WFM. Dokument ten pozwala odpowiednio wcześniej przygotować proces testowania oraz rezerwację wymaganych na potrzeby testów zasobów.

  • Implementacja

Nasi programiści uruchamiają wybrane moduły na środowisku testowym oraz modyfikują je do potrzeb wypracowanych na warsztatach poprzedniej fazy. Równolegle tworzone są interfejsy pozwalające na integrację wdrażanego rozwiązania z architekturą IT przedsiębiorstwa.

  • Testy

Wdrażane rozwiązanie jest testowane zarówno przez nas (systemowo) jak i przez osoby po stronie klienta, który realizują testy biznesowe procesów (end-2-end).

  • Wdrożenie

Uruchomienie rozwiązania na środowisku produkcyjnym.

  • Stabilizacja

Faza trwająca w zależności od potrzeb od 1 tygodnia do około miesiąca (w zależności od potrzeb) polegająca na świadczeniu wysokiego poziomu SLA (gotowości) do rozwiązywania wszelkich pojawiających się problemów na środowisku produkcyjnym. Również w trybie 24/7.

Moduły

HAB zapewnia pełny zakres funkcjonalności niezbędnych do sprawnego zarządzania zleceniami zespołów terenowych. Jedną z głównych zalet produktu, wyróżniającą nas na tle konkurencji, jest modularna budowa rozwiązania. Funkcjonalności modułów mogą być dowolnie łączone, modyfikowane i integrowane z istniejącymi systemami klienta optymalizując koszty i czas wdrożenia oprogramowania.

Przykładowe moduły rozwiązania:

  • Moduł planisty

Moduł zbudowany jako aplikacja przeglądarkowa WWW, wspomagająca proces tworzenia harmonogramów i planu prac brygad. Obsługuje różne typy brygad oraz zdarzeń.

  • Moduł brygadzisty

Moduł dedykowany dla brygad terenowych, który za pomocą aplikacji na systemach przenośnych (tablet, telefon) może otrzymywać wszelkie potrzebne dane dotyczące realizowanych w terenie prac, może kontaktować się w trybie „online” z planistą oraz wykonywać zdjęcia terenu. Aplikacja w wersji mobilnej została specjalnie przystosowana do warunków pracy w terenie, takich jak praca w trybie offline, czy odpowiednio duże elementy interfejsu użytkownika oraz czcionka.

  • Moduł raportowy

Moduł odpowiedzialny za raportowanie, tworzenie wykresów i zestawów danych zbieranych w trakcie pracy systemu. Raportowanie dostarcza wiele istotnych informacji, zarówno dla samej optymalizacji procesu planowania, jak i informacji dla kadry zarządzającej.

  • Moduł obsługi zleceń

Moduł dedykowany do wprowadzania i edycji zadań przeznaczonych w dalszym etapie do zaplanowania i realizacji przez brygady terenowe. Źródłem zasilania części lub wszystkich zleceń mogą być zewnętrzne systemy IT.

 • Moduły pomocnicze:
   • GPS + rejestracja tras,
   • Rejestracja alokowanych zasobów,
   • Integracja z systemami klasy GIS.

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz