Zaznacz stronę

Jiver - zestaw narzędzi klasy BPMS

Inne spojrzenie na procesy

System Jiver jest zestawem narzędzi klasy BPMS, wspierających modelowanie, testowanie, wdrażanie, wykonywanie i monitorowanie realizacji procesów biznesowych i technicznych w Twojej firmie.

Jiver

Jeśli stoisz przed wyborem takich narzędzi, odpowiedz sobie najpierw na poniższe pytania:

 • Czy modele Twoich procesów składają się z elementarnych, łatwych do wydzielenia i reużywalnych podprocesów?
 • Czy projekty Twoich procesów zawsze starają się przewidzieć wiele ścieżek alternatywnych?
 • Czy często musisz wprowadzać wiele zmian w procesach i mogą one zmieniać się dynamicznie?
 • Czy testowanie zmian w procesach stanowi dla Twojej firmy duże wyzwanie i generuje wysoki koszt?
 • Czy wdrażanie zmian w procesach wiąże się z wysokim ryzykiem biznesowym?

Jeżeli na większość tych pytań odpowiedziałeś TAK, to zapoznaj się z innym podejściem do modelowania i realizacji procesów, które zapewnia system Jiver. Powstał on na bazie naszych długoletnich doświadczeń, które zdobyliśmy przy projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu systemów klasy BPMS, głównie w domenie Provisioning oraz Order Management.

Jiver - architektura systemu

Filozofia

Jiver jest systemem, który realizuje procesy w inny sposób niż klasyczny BPMS. Klasyczne rozwiązania BPMS w większości stosują podejście Process-Driven Approach, w którym definicje procesów są statyczne i z góry znane. System Jiver używa podejścia Rules-Driven Approach, które charakteryzuje się dynamicznym budowaniem instancji procesów na podstawie danych wejściowych, reguł dekompozycyjnych i dostępnego zbioru elementarnych podprocesów.

Porównanie klasycznych rozwiązań BPMS z systemem Jiver

 

Budowanie procesów

Klasyczny BPMS

Procesy są statyczne i z góry znane.

System Jiver

Instancje procesów nie są znane, budowane dynamicznie na podstawie danych zlecenia, reguł dekompozycji oraz zbioru reużywalnych podprocesów (tzw. realizacji).

Modyfikacja procesów

Wymagana modyfikacja istniejących definicji procesów.

W większości przypadków modyfikacji podlegać będą wyłącznie reguły dekompozycji.

Przetwarzanie procesów

Zmiana kolejności przetwarzania operacji procesu wymaga modyfikacji definicji istniejących procesów.

Kolejność przetwarzania aktywności/realizacji jest konfigurowalna i wyznaczana na etapie dekompozycji na podstawie informacji zapisanych w regułach.

Testowanie

Każda zmiana modyfikowanych lub istniejących procesów wymaga pełnych i kosztownych testów.

W większości przypadków procesy składane są z wcześniej przetestowanych reużywalnych fragmentów, co pozwala znacznie skrócić etap testów.

Podejście preferowane przez Jiver’a wprowadza dużą elastyczność w budowaniu procesów, optymalizując przy tym koszty wytwarzania oraz minimalizując ryzyko biznesowe. Poniżej znajdują się wady i zalety takiego podejścia.

Zalety:

 • procesy modelowane są z małych, funkcjonalnie niezależnych i przetestowanych elementów,
 • zorientowanie na spełnienie reguł i potrzeb biznesowych,
 • optymalizacja procesów i narzucenie reużywalności,
 • optymalizacja kosztów wytwarzania oraz minimalizacja ryzyka biznesowego.

Wady:

 • modelowanie procesów wymaga dokładniejszej analizy reguł oraz realizacji,
 • wymagane są większe kompetencje analityków i programistów.

System Jiver przetwarza procesy w sposób automatyczny. Możliwa jest jednak swobodna integracja z systemami typu Workflow, zapewniającymi obsługę human tasków. System Jiver wspiera takie rozwiązania jak Aperte Workflow oraz Jira.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jiver powstał przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zgromadzonego w trakcie tworzenia oraz utrzymywania systemów klasy Provisioning oraz Order Management u naszych klientów.

Co nas wyróżnia?

 • Rozszerzalny model domeny. System nie narzuca własnego, specyficznego i zamkniętego modelu danych. Stworzyliśmy mechanizm pozwalający na zaadaptowanie modelu do oczekiwań i potrzeb klienta. Dzięki temu opracowany przez Twoją firmę słownik pojęć (specyficzny dla obszaru jej działalności) może zostać zaimplementowany i używany w naszym systemie. Unikasz tym samym konieczności ciągłego tłumaczenia pojęć biznesowych na systemowe (i vice versa), co usprawnia komunikację pomiędzy analitykami biznesowymi a personelem technicznym.
 • Elastyczne procesy. W odróżnieniu od klasycznych silników BPMS, pozwalających na definiowanie jedynie statycznych definicji procesów, w systemie Jiver instancja procesu jest budowana dynamicznie w trakcie fazy dekompozycji zamówienia, na podstawie danych otrzymanych z systemu zewnętrznego. Instancja procesu dla zamówienia budowana jest z reużywalnych fragmentów, które implementują konkretne akcje na produktach lub usługach, takie jak aktywacja, modyfikacja i deaktywacja – zgodnie z modelem domeny, który może zostać zaprojektowany specjalnie na potrzeby Twojej firmy. W sposób naturalny system obsługuje również aktywację wielu produktów/usług w jednym zamówieniu. Elastyczność taka pozwala na lepsze ustrukturyzowanie procesów i zmniejsza nakład potrzebny na ich projektowanie, implementację, testowanie i utrzymanie.
 • Otwarta architektura. Każdy z wbudowanych modułów systemu może zostać wymieniony lub dostosowany do specyficznych wymagań klienta, bez wpływu na pozostałe komponenty systemu.

Cechy systemu

 • szerokie możliwości konfiguracyjne systemu – pozwalają na łatwe i szybkie dostosowanie go do specyfiki wymagań klienta. Dostosujemy system do Twoich oczekiwań;
 • dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstwa – aplikacja oferuje elastyczny i łatwo rozszerzalny model domeny. Model ten może być odzwierciedleniem pojęć, którymi posługują się zarówno analitycy biznesowi, jak i specjaliści techniczni – pozwala to na łatwe przeniesienie wymagań formułowanych przez biznes do reguł i procesów w systemie;
 • łatwe konfigurowanie procesów – elastyczna dekompozycja zamówień biznesowych na procesy techniczne przy pomocy reguł języka Drools oraz przejrzysty, intuicyjny edytor webowy do projektowania i implementacji procesów technicznych;
 • wygodne zarządzanie – konfiguracja parametrów systemu m.in. z poziomu interfejsu webowego;
 • monitorowanie procesów – zaawansowany webowy monitor procesów (w tym zarządzanie stanem procesów – restart lub pomijanie kroków procesu);
 • modułowa architektura – pozwala na wymianę poszczególnych komponentów (np. silnika reguł biznesowych) oraz ułatwia rozszerzanie funkcjonalności systemu. Jeśli nie chcesz używać Drools, aplikacja może zostać łatwo zintegrowana z językami skryptowymi, działającymi na platformie JVM, np. JRuby, Jython, MVEL itp. Naszym klientom możemy również zaproponować wykonanie dedykowanego języka reguł, który będzie dopasowany do ich specyficznych potrzeb (Domain Specific Language);
 • wysoka wydajność przetwarzania – system przetwarza zlecenia z systemów klienckich w sposób wielowątkowy i asynchroniczny, pozwalając na osiągnięcie dużej przepustowości. Łatwa konfiguracja pozwala na dostrojenie systemu do możliwości sprzętu, którym dysponuje klient;
 • duża skalowalność – bardzo łatwe rozszerzenie przepustowości systemu poprzez dodanie kolejnych węzłów aplikacji (maszyn);
 • odporność na błędy i awarie – w tym możliwość automatycznego reagowania na błędy przetwarzania;
 • transakcyjność – poprzez umożliwienie kompensacji akcji technicznych, wykonywanych w systemach zewnętrznych podczas aktywacji produktów lub usług. Sposób kompensacji jest konfigurowany przy pomocy reguł, co umożliwia wycofanie i anulowanie nawet najbardziej skomplikowanych zamówień;
 • wsparcie standardów – konektory techniczne zapewniają łatwą integrację z systemami zewnętrznymi – wspieramy m.in. SOAP, HTTP(S), XML, JDBC, FTP/SFTP, a także bezpośrednią integrację z ESB Software AG webMethods;
 • spójność – jednolity, intuicyjny interfejs wszystkich modułów systemu;
 • wygodę dostępu – interfejs webowy, niewymagający instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie użytkowników i administratorów;
 • kontrolę uprawnień – wbudowany system uwierzytelniania i autoryzacji (SSO).

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz