Zaznacz stronę

Oracle Enterprise Servise Bus jako plaforma do integracji systemów IT

Oracle ESB

BlueSoft jest firmą, która specjalizuje się między innymi w integracji systemów informatycznych oraz wdrażaniu rozwiązań opartych o architekturę SOA.

W celu weryfikacji narzędzi z pakietu Oracle SOA Suite przygotowany został proces biznesowy zgodnie z poniższą architekturą:

System Order Management – odpowiada za przyjęcie zlecenia oraz zainicjowanie jego realizacji przez uruchomienie procesu biznesowego (portal – osadzony na dowolnym serwerze aplikacji).

Business Process – warstwa procesów biznesowych zaimplementowanych w oparciu o technologię Oracle BPM Suite.

Services – warstwa usług biznesowych, które zostały zaimplementowane w oparciu o technologię Oracle SOA Suite.

W ramach realizacji PoC dla banku, zaprojektowany został proces sprzedaży kredytu dla klienta indywidualnego. Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu zdobycie kompetencji realizacji procesów biznesowych w oparciu o produkt Oracle SOA Suite.
W ramach implementacji procesu biznesowego, wykorzystane zostały następujące produkty wchodzące w skład Oracle Soa Suite oraz BPM Suite 11.1.1.6.0 (Oracle Soa Suite):

Oracle BPM, Business Process Composer
Oracle BPEL Process Manager
Oracle Business Rules
Oracle Business Activity
Monitoring

Oracle JDeveloper Studio
Oracle MDS

Opis procesu biznesowego zaimplementowanego w oparciu o Oracle SOA Suite

W ramach implementacji procesu sprzedaży kredytu zaimplementowane zostały procesy, których działanie uwarunkowane było wynikiem wywoływanych usług oraz reguł biznesowych. Wykorzystany został także mechanizm event’ów, w oparciu o który zrealizowana została komunikacja asynchroniczna między instancjami procesów.
Poniżej umieszczono diagramy części implementacji BPM, BPEL:

CreateMortgage – główny proces zaimplementowany zgodnie z notacją BPMN, który odpowiada za biznesową realizację sprzedaży kredytu. Pod poszczególnymi krokami procesu wywoływane są usługi odpowiedzialne za wykonanie weryfikacji, zlecenie przygotowania oraz potwierdzenie finalnej umowy. Równolegle do weryfikacji danych klienta w systemie MIG DZ, uruchamiany jest proces przygotowania umowy przez publikację event’u (krok ThrowEvent). W momencie kiedy obsłużone zostaną wszystkie zadania manualne w podprocesie, sterowanie zostaje zwrócone do głównego procesu w kroku przechwycenia event’u (CatchEvent).
FraudDetection – usługa realizująca proces weryfikacji danych
FraudDetection – BPEL realizujący sprawdzenie danych klienta w systemie MIG DZ odpowiedzialnym za weryfikację dokumentów tożsamości.

Order Management – Oracle SOA

W ramach realizacji PoC przygotowany został system Order Management, którego zadaniem było przyjęcie oraz obsługa zleceń. W tym przypadku OM nadzorował cały proces sprzedażowy, gdzie jednym z elementów było udzielenie kredytu realizowanego przez proces BPM CreditMortgage.

System Order Management odpowiada za przyjęcie zleceń oraz po odpowiednim przygotowaniu komunikatu, wrzucenie go do kolejki JMS Oracle’a. Za dalsze przetwarzanie po stronie serwera aplikacji odpowiada usługa, która pobiera komunikaty z kolejki JMS, a następnie uruchamia docelowy proces sprzedaży kredytu (CreditMortgage).

Ocena technologii Oracle SOA Suite

Realizacja PoC w technologii ORACLE SOA, pozwoliła na przygotowanie implementacji przykładowego procesu biznesowego oraz weryfikację rozwiązania dostarczanego w ramach pakietu Oracle SOA Suite.
Rozwiązanie Oracle SOA można z pewnością określić, jako bardzo kompletne z uwagi na szeroką gamę narzędzi do tworzenia, instalacji, monitorowania oraz zarządzania oprogramowaniem. Począwszy od rozpoczęcia projektu do samego wdrożenia Oracle udostępnia IDE oraz szereg konsol, które wspierają proces instalacji oprogramowania oraz późniejszą eksploatację, monitorowanie oraz utrzymywanie kodu.

Nasza firma posiada wiele udanych wdrożeń z tej dziedziny. Po więcej szczegółów na temat projektów jak i samej technologii oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Strona producenta: Oracle ESB

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Technologie integracyjne

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz