Zaznacz stronę

Pentaho
w integracji danych i BI

Czym jest Pentaho?

Pentaho to kompleksowy zestaw narzędzi umożliwiający realizację projektów związanych z integracją systemów (integracja danych) oraz wspomagających budowę rozwiązań w obszarze Business Intelligence (raportowanie, analizy danych, kokpity manedżerskie).

W skład wchodzą następujące komponenty:

Pentaho, integracja danych, BI

Raportowanie (Pentaho Reporting)

może zadowolić użytkowników biznesowych w bardzo szerokim zakresie potrzeb raportowania. Umożliwia generowanie raportów zgodnie z zaplanowanych harmonogramem zadań oraz na żądanie. Raporty mogą być publikowane w popularnych formatach, takich jak plik tekstowy (TXT), PDF, MS Excel (XLS), HTML. Raportowanie w platformie Pentaho jest oparte na projekcie JFreeReport.

Analizy danych (Analysis)

Platforma Pentaho dostarcza zaawansowane możliwości analizy danych, włączając widoki tabel przestawnych (JPivot), zaawansowane wyświetlanie danych (z wykorzystaniem SVG lub Flash), zintegrowane kokpity menedżerskie, data mining, integrację z portalem web oraz z przepływem dokumentów (workflow). Dodatkowo, Spreadsheet Services pozwala użytkownikom na przeglądanie, drążenie, przestawianie i tworzenie wykresów dla danych w Microsoft Excel. Moduł Analysis Services jest oparty na open-sourcowym serwerze OLAP Mondrian.

Data Mining

zawiera kolekcję algorytmów do data mining Weka. Algorytmy te w połączeniu z technologią OLAP dostarczają inteligentnej informacji dla użytkowników. Narzędzia data mining służą analizie danych historycznych w celu tworzenia i wspierania modeli prognostycznych.

Kokpity menedżerskie

wszystkie komponenty z modułów raportowania i analiz mogą zostać wyświetlone w kokpicie menedżerskim (Pentaho dashboards). W łatwy sposób można używać widgetów, czyli kontrolek używanych do wyświetlania informacji na stronie w postaci różnego typu graficznych przycisków, potencjometrów i wyświetlaczy. Mogą one być osadzone w aplikacjach WWW lub zintegrowane ze stronami w formacie zgodnym z normami JSP lub JSR-168.

Pentaho Metadata

narzędzie do zarządzania metadanymi hurtowni danych w środowisku BI. Wypełnia lukę między danymi pochodzącymi z relacyjnej bazy danych a informacją biznesową.

Data Integration (Kettle)

narzędzie ETL dostarczane wraz z platformą Business Intelligence, które może być wykorzystywane z innymi narzędziami.

Inne narzędzia

narzędzia wspomagające zarządzanie projektowanie aplikacji BI w środowisku Pentaho: Data Integration, Design Studio, Pentaho SDK, Report Designer, Schema Workbench (kontynuacja Pentaho Cube Designer)>

Dlaczego BlueSoft jest dobrym partnerem do wdrożeń w oparciu o Pentaho?

BlueSoft zebrał doświadczenie związane z integracją danych opartą na Pentaho na przestrzeni wieloletniej współpracy z klientami z różnych sektorów (m.in. farmaceutycznym oraz bankowym).
Mechanizmy związane z BI były również wykorzystywane przez BlueSoft w projektach wewnętrznych wspomagających zarządzanie w firmie.

Nasza firma posiada wiele udanych wdrożeń z tej dziedziny. Po więcej szczegółów na temat projektów jak i samej technologii oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Technologie integracyjne

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz