Zaznacz stronę

RIS Enterprise Deployer

RIS Enterprise Deployer

Dynamiczny rozwój systemów IT to już codzienność dla większości przedsiębiorstw, które chcą zachować konkurencyjność na rynku. Nieuniknioną konsekwencją tego jest ciągle rosnąca ilość wzajemnych zależności sprzętu i oprogramowania. Wszystko to sprawia, że w dniu dzisiejszym zagadnienie zarządzania konfiguracją staje się istotnym elementem organizacji każdego procesu wytwórczego oprogramowania.

Narzędzie RIS Enterprise Deployer zapewnia kompleksowe rozwiązanie w dziedzinie zarządzania konfiguracją. Centralizacja, proaktywne podejście do zarządzania zmianami, automatyzacje prac technicznych, monitorowanie historii zmian konfiguracji to tylko wycinek możliwości jakie oferuje narzędzie. RIS Enterprise Deployer zwiększa produktywność, minimalizując jednocześnie liczbę błędów związanych z technicznymi aspektami przygotowania i utrzymania środowisk, co czyni go idealnym uzupełnieniem pracy z rozwijającym się systemem informatycznym.

RIS Enterprise Deployer

Pełna automatyzacja prac administracyjnych

RIS Enterprise Deployer automatycznie instaluje, odświeża oraz konfiguruje poszczególne elementy systemów informatycznych. Dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego, który jest głównym elementem błędogennym w pracach administracyjnych, znacznie skraca czas, zmniejsza koszt oraz gwarantuje najwyższą jakość wykonania czynności technicznych.

Skalowalność i elastyczność

Dzięki mechanizmom parametryzacji konfiguracji narzędzie umożliwia przenoszenie, klonowanie oraz skalowanie środowiska aplikacji. W połączeniu z elastycznym sposobem definiowania czynności administracyjnych z użyciem gotowych mini-akcji, RIS Enterprise Deployer sprawia, że dostosowywanie się do zmiennych wymagań procesu wytwórczego jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Zaplanuj i pozwól aby praca została wykonana za Ciebie

Czas to pieniądz. RIS Enterprise Deployer dzięki mechanizmowi harmonogramowania zadań, dostępnemu z poziomu GUI narzędzia, umożliwia wykonywanie prac technicznych w sposób bezobsługowy, co w znaczny sposób zmniejsza obciążenie zespołów technicznych. Monitorowanie statusu wykonania zadań zapewnia rozbudowany moduł notyfikacji oraz dostępny zdalnie, praktyczny panel sterowania. RIS Enterprise Deployer redukuje koszt operacji powtarzalnych w sposób prosty i bezpieczny.

Centralizacja konfiguracji

RIS Enterprise Deployer w oparciu o zintegrowane repozytorium przechowuje pełne odzwierciedlenie środowiska aplikacyjnego w prostych plikach konfiguracyjnych. Wszelkie zmiany wykonane w repozytorium są następnie automatycznie propagowane przez narzędzie do środowiska. Dzięki centralizacji zarządzania konfiguracją RIS Enterprise Deployer gwarantuje zachowanie spójności, a także szybkość i kompletność wykonywania zmian.

Pełna historia zmian z możliwością odtworzenia

Dzięki zastosowaniu systemu kontroli wersji do przechowywania danych konfiguracyjnych oraz optymalnej granulacji elementów składowych zapisu stanu środowiska, RIS Enterprise Deployer zapewnia zachowanie pełnej historii zmian, możliwość porównywania stanów aplikacji z dowolnych momentów czasu oraz możliwość odtwarzania przeszłej konfiguracji w sposób szybki i intuicyjny.

Logiczne odwzorowanie środowiska

Konfiguracja przechowywana w strukturze drzewiastej z użyciem mechanizmów dziedziczenia daje możliwość wiernego zapisu stanu nawet najbardziej skomplikowanych środowisk aplikacyjnych. W połączeniu z mechanizmem reguł, określających wzajemne zależności poszczególnych komponentów RIS Enterprise Deployer udostępnia narzędzia do modelowania, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających.

Proaktywne podejście do zmian konfiguracji

W przeciwieństwie do reaktywnego podejścia do zarządzania konfiguracją, gdzie zmiany są rejestrowane w momencie ich wdrażania, mechanizmy RIS Enterprise Deployer zapewniają pełną weryfikację integralności danych. Dzięki zaawansowanej logice wykrywania i korygowania nieautoryzowanych zmian konfiguracji aplikacji, narzędzie wyklucza możliwość wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem zapisanym w repozytorium narzędzia, a stanem rzeczywistym, co czyni je doskonałym stróżem jakości i porządku.

Automatyczne instalacje, odświeżanie oraz rekonfiguracje

Kluczową funkcjonalnością jaką oferuje RIS Enterprise Deployer jest szeroki zakres wsparcia dla automatyzacji prac administracyjnych. Począwszy od złożonych procesów instalacji całych środowisk aplikacyjnych poprzez odświeżanie ich kolejnymi wersjami oprogramowania, a skończywszy na wszelkiego rodzaju rekonfiguracjach, narzędzie wspiera zespoły techniczne zapewniając najwyższą, wolną od błędów ludzkich jakość wykonania.

Monitoring i powiadomienia

Narzędzie udostępnia wygodny panel administracyjny, który pozwala na aktywne monitorowanie stanu wykonywanych akcji. Status wykonywanego zadania raportowany jest krok po kroku, wraz ze szczegółami poszczególnych operacji co pozwala na szybki i przejrzysty dostęp do najważniejszych informacji. Dodatkowo RIS Enterprise Deployer dostarcza praktyczny moduł notyfikacji, który zmniejsza czas potrzebny na nadzorowanie wykonywanych zadań do minimum. Zapewnia on możliwość subskrypcji powiadomień, które raportują status wykonywanego procesu. Uwalnia to użytkownika od potrzeby szczegółowej weryfikacji każdego wykonywanego kroku, pozwalając na zredukowanie aktywności jedynie do reakcji na ewentualne alarmy.

Parametryzacja i skalowalność

Możliwość parametryzacji konfiguracji, którą oferuje narzędzie, pozwala na separację części stałej od części zmiennej konfiguracji systemów. Zarządzanie parametrami zależnymi od danej instancji aplikacji (takimi jak np. adresy/nazwy maszyn) jest wykonywane niezależnie od części stałej. Pozwala to na konfigurację dużej liczby aplikacji tego samego typu z użyciem minimum potrzebnych środków. Rozwiązanie to pozwala na dynamiczne zarządzanie alokacją środowisk aplikacyjnych, usprawnia migrację konfiguracji pomiędzy nimi, a także znacznie upraszcza proces przygotowywania wdrożeń produkcyjnych. Aspekty techniczne zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania przestają być barierą w realizacji nawet najśmielszych celów.

Łatwe rozszerzanie – modularność

RIS Enterprise Deployer został zbudowany z myślą o łatwym rozszerzaniu. Poszczególne funkcjonalności narzędzia są zrealizowane w postaci pluginów, których lista może być w każdej chwili modyfikowana. Dużą zaletą takiego podejścia jest uniwersalność – poprzez zastosowanie różnych zestawów pluginów RIS Enterprise Deployer może być wykorzystany do pracy z oprogramowaniem w dowolnej technologii.

Automatyczne wykonywanie prac zaplanowanych

Dostępny z poziomu GUI moduł harmonogramowania zadań pozwala w dowolnym momencie na zaplanowanie wykonywania czynności administracyjnych w sposób bezobsługowy. Zadania mogą być wykonywane w trybie cyklicznym, jednorazowym oraz zależnym od określonych wcześniej warunków uruchomienia. Dzięki RIS Enterprise Deployer możliwe jest wykonywanie okresowych weryfikacji konfiguracji, codziennych backupów, conocnych restartów oraz innych czynności technicznych w sposób nie wymagający obecności użytkownika.

Przyjazny interfejs użytkownika

Graficzny interfejs użytkownika RIS Enterprise Deployer stanowi przejrzyste centrum sterowania narzędziem. Pozwala na kontrolę, harmonogramowanie oraz przeglądanie historii zadań administracyjnych. Szybkość dostępu do ważnych informacji, raporty podsumowujące zakończone operacje oraz możliwość zdalnego zarządzania operacjami sprawiają, że jest on wszystkim czego potrzeba aby prężnie i wygodnie kierować procesami technicznymi w dowolnym środowisku informatycznym.

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz