Zaznacz stronę

RIS Release Mind

RIS Release Mind

Dobrze zorganizowany proces obiegu kodu jest w dzisiejszych czasach kluczowym elementem rozwoju każdej aplikacji. Release Mind dostarcza szereg zaawansowanych mechanizmów, pozwalających na efektywne tworzenie i kontrolowanie obiegu oraz wygodne wdrażanie kodu tak na środowiskach testowych jak i produkcyjnych. Wszystko to, w połączeniu z przyjaznym interfejsem użytkownika, czyni RIS RM doskonałym rozwiązaniem w nowoczesnym środowisku projektowym.

RIS Release Mind

Zarządzanie projektami i zakresami

Narzędzie wspiera równoległe prowadzenie wielu projektów z niezależnie zdefiniowanymi zakresami. Dzięki automatycznemu wykrywaniu i rozwiązywaniu konfliktów dostarczanego kodu sprawdza się również w środowiskach, w których w proces rozwoju aplikacji zaangażowanych jest wielu dostawców jednocześnie.

Raportowanie i notyfikacje

Dobry monitoring jest podstawą efektywnego zarządzania. Błędy wykrywane we wczesnych fazach rozwoju zawsze kosztują najmniej. Release Mind pozwala na szybki dostęp do informacji na temat aktualnego stanu kontrolowanego procesu wytwórczego. Szereg raportów oraz system notyfikacji oszczędzają czas, gwarantując jednocześnie, że żadna ważna informacja nie zostanie przeoczona.

Dopasuj RIS RM do swoich potrzeb

Dzięki elastycznym mechanizmom konfiguracji, dostępnym z poziomu GUI aplikacji, RIS Release Mind staje się rozwiązaniem, które może zostać dostosowane do potrzeb każdego środowiska projektowego. Mnożymy możliwości – nie stawiamy ograniczeń.

Automatyzowane zarządzanie obiegiem kodu

Zarządzanie zmianami w kodzie oparte jest o system kontroli wersji. Release Mind poprzez silną integrację z repozytorium kodu rozwijanej aplikacji zapewnia zautomatyzowaną migrację zmian pomiędzy kolejnymi gałęziami, automatyczne wersjonowanie poszczególnych komponentów oraz łatwe i szybkie przeszukiwanie historii.

Równoległe prowadzenie projektów

Narzędzie posiada silne wsparcie dla równoległego prowadzenia projektów. Dzięki rozwiniętemu systemowi merge kodu Release Mind w sposób automatyczny migruje poprawki, wykrywa konflikty oraz wspiera ich rozwiązywanie.

Szczegółowe ewidencjonowanie zmian

Release Mind gromadzi dane na temat każdej wykonanej w kodzie zmiany m.in. zakres zmiany, historię obiegu, historię aktywności użytkowników, logi z wykonania akcji automatycznych oraz wiele innych potrzebnych informacji. Szybki dostęp do tych danych w znaczący sposób przyspiesza dalszy rozwój aplikacji.

Zarządzanie zakresami

Narzędzie posiada mechanizmy, które pozwalają systematyzować równoległe prace wielu zespołów deweloperskich z niezależnie zdefiniowanymi zakresami. Release Mind wykrywa ewentualne konflikty w bardzo wczesnej fazie obiegu zmiany. Próby wzajemnego nadpisywania kodu są rozpoznawane, a następnie odpowiednie notyfikacje wysyłane są do zdefiniowanego grona zainteresowanych. Narzędzie wspiera szybkie identyfikowanie miejsc występowania takich sytuacji, dzięki czemu skraca czas potrzebny na ich rozwiązywanie.

Kompleksowe raportowanie oraz notyfikacje

Narzędzie dostarcza szeroką gamę predefiniowanych raportów, dzięki którym możliwe jest bieżące monitorowanie sytuacji w środowisku wytwórczym. W połączeniu z systemem łatwo definiowalnych notyfikacji otrzymujemy mechanizm zapewniający, że naszej uwadze nie umknie żadne ważne zdarzenie. Dodatkowym atutem modułu jest możliwość definiowania własnych raportów, co stanowi doskonałe uzupełnienie, które zadowoli nawet najbardziej wymagających.

Modularność rozwiązania

RIS Release Mind może być w prosty sposób dostosowywany do indywidualnych potrzeb poprzez system plugin’ów. Poszczególne funkcjonalności mogą być włączane / wyłączane w dowolnym momencie poprzez system zarządzania dodatkami.

Przyjazny interfejs użytkownika

RIS Release Mind udostępnia wygodny interfejs użytkownika. Dzięki temu z poziomu narzędzia możemy podglądać zgłoszony kod, porównywać kolejne wersje zgłaszanych komponentów, przeglądać repozytorium, wykonywać konfiguracje i wiele innych. Narzędzie posiada wbudowane wiki, które może być źródłem informacji dla pracujących nad rozwojem aplikacji zespołów projektowych.

Elastyczność i konfigurowalność

Elastyczny moduł edycji workflow z graficznym wsparciem projektowania przepływów kodu pomiędzy środowiskami pozwala na dostosowanie narzędzia do indywidualnych preferencji oraz wymagań nawet najbardziej skomplikowanych procesów wytwórczych. W połączeniu z możliwością definiowania szczegółowych uprawnień, grup użytkowników, nowych typów zgłoszeń, walidacji, kolejek zadań i wielu innych, Release Mind staje się narzędziem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz