Zaznacz stronę

RIS Service Analyser

RIS Service Analyser

RIS Service Analyser jest autorskim narzędziem firmy BlueSoft, które służy do weryfikacji poprawności kodu integracyjnego pod kątem zgodności ze zdefiniowanymi regułami. Pozwala unikać błędów statycznych kodu.

RIS Service Analyser

Efektywna weryfikacja kodu

Proces weryfikacji kodu jest bardzo żmudny i czasochłonny. Z myślą o automatyzacji tego procesu powstało narzędzie RIS Service Analyser, które dzięki swojej prostej obsłudze i łatwej konfiguracji znacznie skraca czas weryfikacji, a także zmniejsza zużycie zasobów ludzkich wykorzystywanych do tego celu.

Walidatory a potrzeby klienta

Narzędzie dostarcza szereg gotowych walidatorów opracowanych na podstawie dobrych praktyk programowania we wspieranych technologiach (webMethods, Tibco i IBM WebSphere). Są one w pełni konfigurowalne i mogą zostać w łatwy sposób dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowany sposób implementacji narzędzia pozwala na proste i szybkie dodawanie nowych lub rozbudowywanie istniejących walidatorów w związku z czym ich biblioteka stale rośnie.

Łatwa konfiguracja

Konfiguracja RIS Servise Analyser’a jest bardzo prosta. Sprowadza się ona jedynie do edycji pliku tekstowego zawierającego listę włączonych walidatorów wraz z poziomami błędów jakie mają zwracać. Równocześnie, w ten sam sposób, mogą być konfigurowane rozszerzone ustawienia niektórych walidatorów. Podczas uruchamiania narzędzia wskazywany jest plik konfiguracyjny, co pozwala na definicję wielu konfiguracji i użycie najbardziej pożądanej w danym momencie.

Benchmarki jakości kodu

RIS Service Analyser buduje bazę danych jakości kodu wykonując cykliczne walidacje całości kodu aplikacji. Zebrane dane są prezentowane w postaci szerokiej gamy wskaźników, dzięki którym można precyzyjnie obserwować np. poprawę jakości kodu aplikacji w czasie.

Wiele trybów działania

RIS Service Analyser oferuje trzy tryby działania:

  1. Tryb graficzny uruchamiany na stacji roboczej. Posiada on interfejs graficzny użytkownika i pozwala na weryfikację kodu znajdującego się lokalnie, bezpośrednio w repozytorium kodu lub na serwerze integracyjnym webMethods.
  2. Plugin do programu webMethods Developer. Umożliwia weryfikację tworzonego kodu „ad-hoc” w trakcie developmentu.
  3. Tryb konsolowy, który daje olbrzymie możliwości integracji narzędzia z innymi systemami klienta. Przekłada się to na jeszcze większe możliwości automatyzacji procesu weryfikacji.

Raportowanie

Każdy z dostępnych trybów działania RIS Service Analyser’a po zakończeniu weryfikacji kodu tworzy raport w postaci HTML (tryb graficzny, tryb wtyczki) lub w postaci tekstowej (tryb konsolowy). Raporty HTML są przejrzyste i gotowe do publikacji na serwerach WWW, które za pomocą tego kanału mogą być wykorzystywane przez osoby potwierdzające zgodność dostarczanego kodu z wymaganiami.

Uruchamianie w trybie graficznym – GUI

RIS Service Analyser uruchamiany w tym trybie posiada prosty i intuicyjny interfejs graficzny. Za jego pomocą można weryfikować kod znajdujący się lokalnie, w repozytorium kodu lub na serwerze integracyjnym webMethods. Zaletą tej wersji jest możliwość weryfikacji całego pakietu poprzez jego wskazanie i uruchomienie walidacji. Nie trzeba w tym przypadku wybierać poszczególnych serwisów.

Niniejszy tryb pozwala także na przeglądanie zawartości serwisów i manualną weryfikację poszczególnych kroków serwisu, gdyż w interfejsie są wyświetlane wszystkie informacje na temat właściwości danego kroku.

Prócz raportu w postaci HTML, podczas weryfikacji kodu w tym trybie generowany jest także raport w postaci pliku xls.

Uruchamianie w trybie wtyczki dla WM Developera

W trosce o wygodę developera stworzono tryb uruchamiany jako wtyczka do programu webMethods Developer. Zaletą tego wariantu jest możliwość weryfikacji kodu jeszcze na etapie konstrukcji. Uruchomienie następuje za pomocą skrótu klawiszowego, po uprzednim zaznaczeniu interesującego nas serwisu lub całej gałęzi. Po uruchomieniu otrzymujemy raport w postaci HTML, w którym dodatkowo zawarty jest widok serwisu flow. Każdy krok serwisu, który jest niezgodny ze zdefiniowanymi zasadami jest oznaczany odpowiednim kolorem, co pozwala na szybką identyfikację nieprawidłowości w serwisie.

Uruchamianie w linii poleceń – tryb konsoli

W celu umożliwienia integracji RIS Service Analyser’a z innymi systemami klienta powstał tryb konsolowy. Uruchamiany jest on z linii poleceń z odpowiednimi parametrami, a zwrócony wynik weryfikacji jest przekazywany w postaci tekstowej. Stwarza to praktycznie nieograniczone możliwości integracji tego narzędzia z innymi aplikacjami.

Przykładem na wykorzystanie tego trybu może być cykliczne uruchamianie walidacji kodu znajdującego się w repozytorium kodu lub na danym środowisku, a następnie przygotowywanie raportów z przeprowadzonej weryfikacji. W ten sposób można na bieżąco monitorować jakość dostarczanego kodu.

Doskonałym wykorzystaniem tego trybu jest integracja RIS Service Analyser z RIS Release Mind, który podczas przyjmowania zmodyfikowanego kodu w locie weryfikuje przekazywany kod i nie dopuszcza do przekazania kodu niezgodnego z przyjętymi zasadami.

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz