Zaznacz stronę

RIS Test Ranger

RIS Test Ranger

RIS Test Ranger jest narzędziem do testowania usług udostępnianych przez systemy informatyczne. Nasze oprogramowanie powstało w wyniku wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas testowania projektów informatycznych oraz wdrażania rozwiązań w systemach klasy ESB.
Narzędzie to składa się z dwóch części:

 • Frameworka do budowy i uruchamiania testów jednostkowych
 • Modułu raportowego do prezentacji wyników testów oraz obserwacji trendów
RIS Test Ranger

Zmniejszenie kosztów testowania

Użycie RIS Test Ranger znacząco zmniejsza koszty testowania, które często stanowią znaczną część dostępnego dla projektu budżetu. RIS Test Ranger pozwala w łatwy sposób uzyskać kontrolę nad rozwojem projektu poprzez weryfikację wpływu nowych i modyfikowanych elementów na resztę systemu. Dzięki zastosowaniu Test Ranger wykrywanie błędów jest możliwe na wczesnych etapach projektu.

Wiele protokołów komunikacji

RIS TR obsługuje wiele popularnych protokołów komunikacji takich jak SOAP, JMS, FTP, webMethods native API, DB, INVOKE, HTTP oraz wiele innych. Dzięki elastycznej architekturze narzędzie można łatwo wzbogacać o kolejne sposoby komunikacji.

Testy bez konieczności pisania kodu

Test Ranger pozwala na tworzenie testów przy pomocy plików xml. Osoba używająca narzędzia nie musi znać żadnego języka programowania. Na konfigurację testu składają się trzy pliki zawierające odpowiednio:

 • Informacje o konfiguracji testu
  • Namiary usługi do wywołania
  • Tryb wywołania
  • Lista operacji do wykonania przed lub po zakończeniu usługi
 • Dokument wejściowy wywoływanej usługi
 • Dokument wyjściowy – oczekiwany jako następstwo wywołania usługi

JUnit, czyli możliwości integracji

RIS Test Ranger to także kompatybilność z najpopularniejszym standardem testowania JUnit. Dzięki temu możliwa jest integracja z szeroką gamą narzędzi dostępnych na rynku, np. integracja z narzędziem JMeter w celu przeprowadzenia testów wydajnościowych.

Raporty

Wykonanie testów to pierwszy krok, kolejnym jest prezentacja wyników. Test Ranger dla każdego wykonanego testu generuje raport zawierający szczegółową informację o wykonanym teście, począwszy od statusu, a skończywszy na logach wywołania, wymienianych komunikatach, czy informacjach o błędzie. Test Ranger GUI to świetny sposób na obserwację wyników osiągniętych w całej historii testu. Dane można przeglądać zarówno w postaci wykresów jak i w formie tabelarycznej.

Wiele trybów wykonywania testów

RIS Test Ranger zapewnia wsparcie zarówno dla testów sekwencyjnych jak i zrównoleglonych. Zrównoleglenie znacznie skraca czas potrzebny na przeprowadzenie dużej liczby iteracji testowych. Narzędzie pozwala na dowolne grupowanie testów poprzez budowanie scenariuszy.

Planowanie i notyfikacje

Testy mogą być uruchamiane zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem. Po każdej zakończonej iteracji użytkownik dostaje raport mailowy zawierający szczegółowe wyniki dla przeprowadzonych testów. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zmniejszenie ilości zasobów ludzkich potrzebnych w procesie testowania. Iteracje mogą być prowadzone w nocy, a rano jesteśmy notyfikowani o ich wynikach.

Kontrola stanu środowiska

Wyniki wszystkich iteracji, wykonanych przez narzędzie, zbierane są do bazy danych, dzięki czemu dostęp do archiwalnych danych możliwy jest w każdym momencie. Możliwe jest także przeglądanie statystyk wykonanych testów w różnych ujęciach czasowych oraz tematycznych.

Korzystając z generowanych przez RIS Test Ranger wykresów można natychmiast wyśledzić moment, w którym dany test przestał działać. W znacznej większości przypadków wystarcza to do identyfikacji przyczyny nieprawidłowości.

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz