Zaznacz stronę

React Native (i Redux)

W świecie dużego zapotrzebowania na aplikacje mobilne sporą popularnością cieszą się frameworki pozwalające na budowanie aplikacji hybrydowych, czyli pisanie jednego kodu na kilka platform mobilnych jednocześnie. Firma BlueSoft na bieżąco rozwija swoje kompetencje w obszarze mobilnym i wykorzystuje najnowsze technolgoie takie jak framework React Native.

Co to jest?

React Native jest narzędziem Open Source stworzonym przez progamistów Facebooka, pozwalającym na budowanie aplikacji na systemy iOS i Android w języku JavaScript i składni JSX. Pisząc jeden kod implementuje się jednocześnie aplikacje na oba wiodące systemy, które funkcjonalnie nie odstają od tych napisanych w Javie czy Objective-C. Dzięki wykorzystaniu React Native Time to Market konkretnego rozwiązania może być skrócony nawet o 30-50%.

react native logo
redux logo

Co oferuje?

Natywny interfejs

React extrahuje natywne komponenty UI platformy iOS i Android do pojedynczych elementów składni JSX (XML osadzony w plikach .js). Widok napisany w ten sposób jest następnie parsowany i na jego podstawie generowane są natywne interfejsy – w przeciwieństwie do np. Apache Cordova, który renderuje aplikację osadzoną w WebView. Dzięki React Native aplikacja wygląda dokładnie tak, jak spodziewają się tego użytkownicy danej platformy.

Redux – jedyne źródło prawdy

W React Native nie ma możliwości bezpośredniej modyfikacji modelu aplikacji. Wszelkie interakcje użytkownika uruchamiają tzw. akcje, które modyfikują stan zapisany w kontenerze Redux-a. Pozwala to na zwiększenie stabilności, bezpieczeństwa, przewidywalności i łatwości dalszego rozwoju rozwiązania.

Widok jako funkcja stanu

Widoki w React Native są funkcją stanu – oznacza to, że każda zmiana stanu uruchamia ponowne renderowanie widoku – dzięki czemu użytkownik zawsze widzi na ekranie to, czego się spodziewa.

Jeden kod – dwie platformy

Największą zaletą React Native jest fakt, że tworząc jeden codebase implementuje się jednocześnie aplikacje na dwa systemy. Dzięki wyekstrahowaniu interfejsu do składni JSX, aplikacje na sytemach iOS i Android mogą dzielić zarówno logikę jak i wygląd. W przypadku potrzeby dostępu do niskopoziomowych funkcjonalności urządzenia, istnieje możliwość rozszerzenia kodu JavaScript o natywne komponenty napisane w Objective-C lub w Javie.

Wydajność

Aplikacje pisane w React Native są tak samo wydajne, jak te pisane natywnie w Javie czy Objective-C lub Swifcie. Przez wykorzystanie natywnych interfejsów możliwe jest osiąganie 60 klatek animacji na sekundę.

Nasza firma posiada wiele udanych wdrożeń z tej dziedziny. Po więcej szczegółów na temat projektów jak i samej technologii oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Strony producentów: Redux, React Native

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Innowacyjne technologie webowe

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz