Zaznacz stronę

SAP Business Objects

SAP Business Objects to jedno z największych i najpopularniejszych narzędzi klasy Business Intelligence. Swoją popularność zawdzięcza zarówno łatwości wdrożenia jak i przyjazności dla użytkownika. Dzięki mnogości funkcji raportowych SAP BO może być adresowany zarówno dla małych zespołów analityków jak i dla dużych grup konsumentów danych. W skład rodziny SAP BO wchodzą zarówno narzędzia dedykowane tradycyjnemu raportowaniu korporacyjnemu jak i te dające zaawansowanym użytkownikom możliwość pracy z danymi.

Architektura fizyczna rozwiązania umożliwia zaplanowanie i przeprowadzenie wdrożenia skrojonego do konkretnych potrzeb organizacji, a dzięki znakomitej skalowalności na bezproblemowy rozwój platformy.

SAP Business Objects, SAP BO

Integracja z LDAP/Active Directory pozwala na bezproblemowe włączenie platformy w istniejące struktury bezpieczeństwa. Możliwość zarządzania dostępem do danych aż do poziomu pojedynczego rekordu pozwala na zapewnienia bezpieczeństwa danych nawet przy bardzo złożonych wymaganiach.

Liczne natywne konektory do większości popularnych baz danych (m.in. SQL Server, Oracle, Teradata) ułatwiają wdrożenie SAP Business Objects bez modyfikacji stacku technologicznego organizacji i zapewniają dużą elastyczność rozwiązania.

SAP Business Objects zapewnia separację użytkownika od surowych danych źródłowych dzięki wykorzystaniu światów obiektów (ang. universe). Świat obiektów przykrywa model danych i tłumaczy go na terminy zrozumiałe dla użytkownika końcowego. Dzięki temu, do skutecznego korzystania z SAP BO, nie jest wymagana żadna wiedza dotycząca baz danych czy SQL. Pozwala to na uproszczenie procesu szkolenia i wdrażania nowych użytkowników.

SAP BO daje użytkownikom ogromne możliwości pozwalające na budowanie interaktywnych raportów i kokpitów managerskich (ang. dashboard)a następnie rozdystrybuowanie ich zarówno wśród innych użytkowników platformy jak i w extranecie.

Doświadczenie BlueSoft

Firma BlueSoft zapewnia wsparcie na każdym etapie projektu wdrożenia SAP Business Objects, zaczynając od analizy wymagań a na wdrożeniukończąc. Posiadamy wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczaniem we wdrażaniu rozwiązań opartych o narzędzia SAP Business Objects. Posiadamy również kompetencje z zakresu projektowania i wdrażania hurtowni danych (ang. data warehouse) co pozwala nam na realizację dużych projektów z obszaru Business Intelligence wykorzystujących SAP BO jako warstwę raportową. Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom doradztwo w zakresie planowania inicjatyw BI i ich stopniowej adopcji w organizacji.

Nasza firma posiada wiele udanych wdrożeń z tej dziedziny. Po więcej szczegółów na temat projektów jak i samej technologii oraz korzyści jakie może ona przynieść Państwa Firmie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.

Zobacz inne technologie, z których korzystamy w tym obszarze

Business Intelligence

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz