Zaznacz stronę

Efektywne wykorzystanie informacji z Simil

Czym jest Simil?

Simil to system posiadający cechy bazy wiedzy, który umożliwia efektywne wykorzystanie informacji zgromadzonych w systemach rejestracji zgłoszeń, repozytoriach z dokumentami, bazach danych itp. Dzięki niemu użytkownicy mogą wyszukiwać, porównywać oraz klasyfikować dokumenty różnych typów, z wielu źródeł. Jest to szczególnie użyteczne w systemach typu help-desk gdzie klasyfikacja zgłoszeń i wykrywanie duplikatów ma kluczowe znaczenie.

Simil

Integracja wiedzy

Simil umożliwia wyszukiwanie w dokumentach zgromadzonych w różnych repozytoriach. Pozwala to zintegrować kilka systemów klasy ITS (Issue Tracking System), repozytoriów z dokumentacją techniczną i innych dowolnych systemów, dzięki otwartej architekturze. Często cykl życia dokumentów kończy się wraz z projektem, z którym jest powiązany. W dokumentach tych zwykle znajdują się informacje dotyczące aktualnie rozwiązywanych problemów. Dzięki integracji danych łatwiej jest te informacje odszukać i wykorzystać ponownie. Typowym zastosowaniem Simil jest obsługa zgłoszeń problemów i incydentów, gdzie efektywne oznaczanie duplikatów jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania zespołu realizującego usługę wsparcia systemów IT. Simil uczy się na błędach i na wcześniej zgromadzonej wiedzy.

Reużywalność wiedzy

Ważną cechą Simil jest wbudowany klasyfikator. Pozwala on grupować dokumenty względem zadanego atrybutu. Dla przykładu adapter do Quality Center może dostarczać informacje o systemie, w którym dany błąd został naprawiony oraz projekcie, w którym został wykryty. Wydobycie tych informacji pozwala na sklasyfikowanie przyszłych zgłoszeń, w taki sposób, że system sam będzie w stanie „podpowiedzieć” z określonym prawdopodobieństwem gdzie leży przyczyna problemu i do kogo problem powinien zostać przypisany. Szybsze przypisanie problemu do właściwej grupy czy systemu pozwala na skrócenie czasu obsługi zgłoszenia, zaangażowanie mniejszych zespołów w jego obsługę, co wprost przekłada się na ograniczenie kosztów. Klasyfikacji mogą podlegać dowolne cechy dokumentów. Klasyfikator potrafi sam się uczyć – po skonfigurowaniu systemu nie jest wymagana żadna akcja ze strony użytkownika.

Elastyczność

Simil posiada elastyczną architekturę pozwalającą na definiowanie repozytoriów i typów dokumentów bez ingerencji w kod systemu. Użytkownik posiada możliwość definiowania atrybutów dokumentów i przydzielanie im dowolnych wag, co pozwala np. na zwiększenie w procesie „uczenia” znaczenia tytułu, opisu czy zmniejszenie znaczenia komentarzy.
Algorytmy odkrywania wiedzy, wykorzystywane przez nasz system są parametryzowane oraz składają się z autonomicznych fragmentów, z których użytkownik może korzystać lub nie. Pozwala to na ścisłe dopasowanie sposobu reprezentowania wiedzy do rozmiarów i charakteru przechowywanych danych.

Wydajność bez kompromisów

Simil jest szybki, wydajny i dokładny jednocześnie. Oferujemy wydajne rozwiązanie, gdzie szybkość działania nie jest uzyskana kosztem efektywności. Dla jednego z naszych Klientów indeksujemy ponad 7 mln terminów zgromadzonych w blisko 40 tys. dokumentach i wszystkie funkcjonalności systemu realizowane są w czasie rzeczywistym przy zachowaniu wszystkich kluczowych cech naszych algorytmów odkrywania wiedzy.

Przejrzyste GUI

Funkcjonalność systemu jest udostępniania za pomocą aplikacji webowej oferującej prosty i czytelny interfejs. Dzięki wykorzystaniu JQuery, GUI aplikacji jest elastyczne i responsywne.

Cechy systemu

 • Pełnotekstowe wyszukiwanie w zadanym zbiorze dokumentów
 • Wskazywanie z wysokim prawdopodobieństwem możliwych przyczyn problemów
 • Obliczanie podobieństwa między dokumentami, wyszukiwanie dokumentów podobnych
 • Klasyfikacja zapytań oraz wskazanych dokumentów
 • Konfigurowalny i samouczący się klasyfikator
 • Konfigurowalne definicje dokumentów z przydzielaniem różnych wag do poszczególnych sekcji
 • Obsługa wielu źródeł danych, w tym:
  • SVN
  • Quality Center
  • File system (lokalnie lub z dostępem po ssh)
  • Dowolna baza danych dostępna po JDBC.
 • Obsługa wielu formatów danych:
  • Txt
  • Microsoft Office
  • Open Office
  • Jpg, bmp, png, gif
  • PDF

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz