Zaznacz stronę

Zarządzanie danymi

Master Data Management – od pozyskiwania danych do zastosowania w biznesie.

Czym jest Master Data Management?

Dane podstawowe, takie jak informacje o klientach czy produktach, stanowią niezwykle ważny, jeśli nie najważniejszy, kapitał każdego przedsiębiorstwa.
Nowe kanały kontaktu z klientami i partnerami poszerzyły umiejętność akwizycji danych, lecz brak jednoznacznej strategii w tym zakresie przyczynił się do powstania silosów informacyjnych uniemożliwiających wykorzystanie ich pełnego potencjału.
Odpowiedzią na ten problem jest MDM, czyli proces, w którym IT i biznes współpracują, aby zapewnić dostępność, spójność i wiarygodność danych podstawowych celem maksymalizacji zwrotu (ROI) z tych danych.
Rozwiązanie MDM stanowi fundament pod główne procesy i aplikacje biznesowe każdej korporacji.
Bez odpowiedniego zarządzenia danymi referencyjnymi nie jest możliwe efektywne raportowanie i skuteczny marketing.

MDM umożliwi organizacji ponadto:

 • Podejmowanie szybszych i bardziej trafnych decyzji biznesowych w oparciu o „jedną wersję prawdy”
 • Ulepszenie procesów obsługi klienta poprzez dokładną znajomość jego preferencji i potrzeb.
 • Optymalizację procesów promocji nowych produktów i zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Rozszerzenie możliwości x-sell i up-sell poprzez detekcje nowych relacji między klientami i produktami.
 • Łatwiejsze dostosowanie do warunków prawnych regulujących składowanie danych wrażliwych.
 • Istotne obniżenie kosztów związanych z potencjalnymi inicjatywami M&A.
4

Przede wszystkim jednak MDM pozwoli organizacji zminimalizować liczbę błędów operacyjnych wywołanych podrzędną jakością danych.
Sondaż przeprowadzony przez instytut Gartnera zdradza, że niska jakość danych podstawowych kosztuje przeciętną amerykańską firmę średnio 14,2 mln $ w skali roku.
Tymczasem Software AG określa ten negatywny wpływ jako 10-30% całkowitego przychodu typowego przedsiębiorstwa.

Wyzwania wokół MDM?

Przedsięwzięcie wdrażające MDM w każdej organizacji niesie ze sobą szereg wyzwań:

 • Stanowi rewolucję w kulturze korporacyjnej czyniąc z danych podstawowych zasób strategiczny.
 • Wymaga zasadniczego zaangażowania czasowego i finansowego po stronie przedsiębiorstwa oraz przemyślanego planowania opartego na priorytetyzacji celów.
 • Zależy od szerokich umiejętności interdyscyplinarnych, w tym modelowania danych, integracji aplikacji, zarządzania procesami biznesowymi czy bezpieczeństwem informacji.

Dlaczego BlueSoft jest doskonałym partnerem do wdrożenia MDM?

Kilka powodów, dla których BlueSoft jest doskonałym partnerem do wdrożenia MDM:

 • Możemy pochwalić się licznymi projektami MDM zrealizowanymi dla dużych klientów w kraju i za granicą.
 • Zebraliśmy praktyczne doświadczenie w kluczowych domenach danych MDM (klient, produkt, adres), przypadkach użycia (analityczny, operacyjny, kolaboracyjny) oraz stylach architektonicznych (registry, coexistence hub, transactional hub).
 • Posiadamy świetną znajomość referencyjnych modeli danych z rozmaitych branży, w tym tak złożonych jak telekomunikacja czy bankowość.
 • Oferujemy naszym klientom doradztwo w zakresie planowania inicjatyw MDM i ich stopniowej adopcji w organizacji.

Technologie, które wykorzystujemy w obszarze zarządzania danymi

Usługi BlueSoftu

Usługi aplikacyjne

 • Kontrola jakości i testy
 • Migracja aplikacji
 • Opracowywanie aplikacji
 • Przekształcanie przestarzałych aplikacji
 • Utrzymanie aplikacji i wsparcie

ZOBACZ WIĘCEJ

Obsługa informatyczna

 • Obsługa całego obszaru IT
 • Integracja systemów
 • Zarządzanie aplikacjami
 • Zarządzanie infrastrukturą

ZOBACZ WIĘCEJ

Doradztwo

ZADZWOŃ:
+48 22 37 37 000
ZAPYTAJ:
Formularz