Należymy do Grupy Orange Polska

Chmura
2 min czytania

Przewodnik krok po kroku: migracja do chmury AWS

Przewodnik krok po kroku: migracja do chmury AWS

Migracja do chmury AWS zwiększa wydajność, obniża koszty i umożliwia łatwą skalowalność biznesu. Warto pamiętać jednak, że proces ten jest wymagający, a jego sukces zależy od wielu czynników. Jak zatem sprawnie przeprowadzić migrację do chmury i jak powinny wyglądać kolejne jej kroki?

Czym jest chmura AWS?

Chmura AWS (Amazon Web Services) to bezpieczna, kompleksowa i świetnie rozwijająca się platforma. Jest mieszanką usług z zakresu PaaS, IaaS oraz SaaS, dzięki czemu daje duże możliwości personalizacji rozwiązania. Platforma Amazon oferuje moc obliczeniową, hosting baz danych, a nawet dostarczanie treści. Chmura AWS pozwala więc na szybką transformację IT, łatwość zarządzania projektem oraz przyspieszenie budowy oprogramowania. 

Jakie korzyści niesie migracja do chmury AWS?

Migracja do chmury AWS to przede wszystkim skalowalność biznesu, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności. Rozwiązanie ułatwia precyzyjne planowanie rozwoju wraz z większą liczbą użytkowników lub skalowanie zgodne ze zmniejszeniem popytu. Migracja do chmury pozwala efektywnie zarządzać zasobami, niwelując niepotrzebne koszty. Miesięczny rachunek za usługi zgodny jest z rzeczywistymi potrzebami, zmniejszają się też wydatki na sprzęt. Chmura AWS pozwala więc zwiększyć wydajność bez konieczności modernizowania infrastruktury. Ponadto dostępność do danych non-stop z niemal każdego urządzenia pozwala na utrzymanie ciągłości operacyjnej, a administratorzy chmury są również odpowiedzialni za bezpieczeństwo.

Migracja danych do chmury – krok po kroku

Proces migracji danych do chmury niesie wiele korzyści, ale równocześnie może być bardzo wymagający. Ważne, więc aby odpowiednio zaplanować pracę i dedykowane projektowi zasoby. Nie bez znaczenia jest również określenie ram czasowych oraz przypisanie specjalistom konkretnych zadań. Jak przeprowadzić migrację do chmury AWS, aby proces zakończył się sukcesem?

#1 Przed migracją do chmury zadbaj o kompetencje i bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem migracji danych do chmury, należy wyłonić zespół odpowiedzialny za proces. Warto zwrócić uwagę nie tylko na wiedzę, ale też doświadczenie specjalistów. Im wyższe kompetencje, tym efektywniej i sprawniej przebiegnie migracja do chmury. Ważne jest również to, aby specjaliści tworzyli zgrany zespół, skupiony na szukaniu możliwych rozwiązań.

Zasoby ludzkie to nie jedyny czynnik, który należy rozważyć przed migracją do chmury AWS. Równie istotną kwestią jest bezpieczeństwo rozpatrywane zarówno na poziomie danych, jak i przebiegu procesu. W jego zapewnieniu pomoże wdrożenie nowoczesnych praktyk i standardów w organizacji. Obowiązywać powinny też zasady przejrzystej oraz regularnej komunikacji. Pozwoli to szybko pokonać pojawiające się przeszkody i zapewni płynność projektowi.

#2 Wykonaj audyt infrastruktury i określ plan migracji danych do chmury

Pierwszym zadaniem stojącym przed kompetentnym zespołem jest przeprowadzenie audytu infrastruktury. Niezbędne będzie dokładne określenie, jakie dane przenosimy i gdzie mają się one docelowo znaleźć. Ten krok migracji danych do chmury może być czasochłonny, ale szczegółowa analiza zaowocuje w przyszłości. Pozwoli ona zdefiniować cele, zadania i ewentualne zagrożenia. Struktura projektu może ewoluować wraz z chmurą AWS, należy więc przygotować się na różne scenariusze.

3# Przetestuj chmurę AWS i zoptymalizuj proces migracji

Migracja danych do chmury powinna być poprzedzona kompleksowymi testami. Warto sprawdzić wszystkie dostępne procesy oraz funkcjonalności. Pozwoli to zlokalizować błędy i słabe punkty, a następnie wdrożyć poprawki. Ostatnim punktem jest Flight Test, czyli ostateczne przetestowanie migracji do chmury. Dopiero po uzyskaniu zielonego światła można rozpocząć proces. Migracja danych do chmury to czas na przyglądanie się statystykom, wydajności i logom oraz optymalizowanie działań.

4# Pamiętaj o procedurach kończących migrację danych do chmury

Cały proces nie kończy się wraz z przeprowadzeniem migracji do chmury AWS. Ostatnim etapem działań jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Niezbędne będzie również przeprowadzenie cyklu szkoleń oraz wdrożenie instrukcji operacyjnych. Dobrą praktyką jest też wykonanie testów penetracyjnych, które pozwolą ocenić bezpieczeństwo infrastruktury.

Migracja do chmury – plan działania i elastyczne podejście

Różnorodność aplikacji czy złożoność infrastruktury sprawia, że nie da się określić sztywnych i uniwersalnych ram migracji. Organizacje różnią się, bowiem strukturą, zakresem kompetencji czy celami, które chcą osiągnąć. Kluczem udanej migracji do chmury jest określenie zasobów, stworzenie planu działania i elastyczne podejście do procesu. Nie wszystkie ewentualności da się przewidzieć, ale warto być na nie przygotowanym.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!

To również może Cię zainteresować