Należymy do Grupy Orange Polska

Wdrożenie Drupal na Portalu Sprawiedliwi

Technologia Drupal wykorzystana na portalu Sprawiedliwi.org.pl daje możliwość wyświetlenia prawie 1000 historii akcji ratunkowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków masowego przekazu.

Wdrożenie Drupal na Portalu Sprawiedliwi

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem był wybór odpowiedniego systemu zarządzania treścią (CMS), który miał umożliwić wdrożenie rozwiązań, spełniających nietypowe dla systemów wymagania klienta, a jednocześnie zapewnić prostotę obsługi przez redakcję, która nie jest obeznana z technologią. Architektura systemu miała być zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić przechowywanie złożonych i wzajemnie powiązanych danych.

Kolejnym wyzwaniem była integracja i wymiana danych pomiędzy portalami a innymi serwisami, np. Centralną Bazą Judaików.

Muzeum pragnie, aby treści portalu docierały do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego zaprojektowane rozwiązanie musiało być dostosowane zarówno do wyświetlania na dużych monitorach, jak i małych urządzeniach mobilnych (RWD).

Dużym wyzwaniem była również konieczność migracji danych ze starego portalu do nowych struktur danych, podczas gdy redakcja Muzeum pracowała na starej wersji. Prace redakcyjne, np. dodawanie artykułów czy porządkowanie danych, trwały do momentu wdrożenia nowej wersji. Zmigrowaliśmy następujące dane:

  • blisko 150 000 artykułów,
  • prawie 100 000 zdjęć,
  • ponad 1000 nagrań audio,
  • ponad 1000 filmów.

Kluczowe wnioski

Klucz 1

Klucz 1

Nowoczesne portale (zarówno wizualnie jak i technologicznie) wdrażane z naciskiem na łatwą dostępność dla użytkowników i dobrą użyteczność

Klucz 2

Klucz 2

Zwiększenie efektywności zarządzania portalem dla Redaktorów i Administratorów Muzeum dzięki zastosowaniu technologii Drupal

Klucz 3

Klucz 3

Dostosowywanie portali do urządzeń mobilnych z wykorzystaniem Responsive Web Design w oparciu o bibliotekę Twitter Bootstrap

Klucz 4

Klucz 4

Integracja danych pomiędzy portalami z migracją kompletnych zestawów danych z poprzednich wersji

Klucz 5

Klucz 5

Zapewnienie wydajnego rozwiązania do wymiany danych pomiędzy projektowanymi portalami i innymi stronami internetowymi

Rozwiązanie

Dogłębna analiza popularnych systemów klasy CMS, takich jak WordPress, Drupal czy Joomla, wykazała, że Drupal 7 będzie optymalnym narzędziem, które najlepiej spełni oczekiwania klienta. Narzędzie dostępne jest na licencji GNU GPL i zostało rozbudowane o blisko 200 modułów, z których 17 zostało stworzonych od podstaw przez zespół projektowy, a 10 wymagało rozbudowy lub modyfikacji. Ponadto, stworzonych zostało blisko 40 funkcjonalności. Migracja istniejących i wprowadzenie szeregu nowych funkcjonalności wiązało się z obsługą kwestii kompatybilności pomiędzy poszczególnymi modułami Drupala, co okazało się największym wyzwaniem tego projektu.

W odpowiedzi na rosnące korzystanie z urządzeń mobilnych, powstał projekt graficzny, zawierający layouty nowych wersji portalu, uwzględniający obowiązujące standardy użyteczności. Dostosowywanie portali do urządzeń mobilnych z wykorzystaniem Responsive Web Design w oparciu o bibliotekę Twitter Bootstrap.

Na potrzeby migracji danych ze starych wersji portalu zostały stworzone skrypty automatyzujące migrację do nowych struktur. Dzięki temu migracja danych może być wykonana w dowolnym momencie przy minimalnym wysiłku ze strony programisty/wdrożeniowca. Proces budowy portalu został zautomatyzowany. Pozwoliło to wyeliminować ręczną konfigurację systemu, a tym samym wyeliminować ryzyko pominięcia jednej z czynności wdrożeniowych. To znacznie skróciło i uprościło cały proces wdrażania nowej wersji systemu.

Podczas pracy nad projektem wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu portalu. Infrastruktura serwerowa została zaprojektowana w oparciu o trzy warstwy, które różniły się poziomem zabezpieczeń i dostępem do danych. Dzięki temu ruch sieciowy i widoczność usług pomiędzy warstwami zostały ograniczone do minimum, co jednocześnie zapobiega włamaniom i kradzieży danych. Ponadto przyjęty podział infrastruktury znacznie ułatwi dodawanie nowych serwerów w przypadku rozrostu portalu i konieczności spełnienia wyższych kryteriów wydajności.

Technologie, z których korzystamy

Dzięki naszej szerokiej wiedzy, bogatemu doświadczeniu i 800 wysoko wykwalifikowanym inżynierom jesteśmy Twoim punktem kompleksowej obsługi dla wszystkich Twoich potrzeb informatycznych. Wybierając BlueSoft czerpiesz korzyści z najnowszych technologii dostosowanych do Twojego biznesu, dając Twojej firmie szansę na prześcignięcie konkurencji.

Rezultat

Dzięki ścisłej współpracy z klientem stworzyliśmy jasną wizję portalu poprzez przedefiniowanie często sprzecznych wymagań, pogodzenie wielu punktów widzenia i przezwyciężenie przyzwyczajeń związanych z użytkowaniem poprzedniego systemu zarządzania treścią, który był unikalny, dedykowany i dostosowany dla tego klienta. Z sukcesem wdrożyliśmy zmodernizowaną wersję portalu Polscy Sprawiedliwi (www.sprawiedliwi.org.pl), a obecnie pracujemy nad drugim portalem.

Portal Polscy Sprawiedliwi zyskał nową szatę graficzną i architekturę. Zaktualizowane zostały także elementy społecznościowe – nowe funkcjonalności to przede wszystkim wyszukiwanie zaawansowane, dzięki któremu zbiór blisko 1000 historii można przeszukiwać według kategorii, np. nazwisk Sprawiedliwych i Ocalonych, ich dat, miejsc urodzenia i śmierci, a także miejsc, w których pomagano Żydom oraz rodzaju udzielonej im pomocy.

„Portal, który dziś prezentujemy, to nie tylko nowa szata graficzna, ale przede wszystkim nowe funkcjonalności. Jest to zaawansowana wyszukiwarka, dzięki której zbiór blisko 1000 historii można przeszukiwać według kategorii, m.in. nazwisk Sprawiedliwych i Ocalonych, ich dat i miejsc urodzenia i śmierci, a także miejsc, w których pomagano Żydom i rodzaju otrzymanej im pomocy.”

„Nasze historie były opowiadane w Muzeum POLIN od dawna i będą nadal opowiadane. Cieszymy się, że są one prezentowane przy użyciu nowoczesnych metod nadawania.”

  • 200 modułów Drupal
  • 20 osób, pracujących przy projekcie
  • 15+ miesięcy pracy

Perspektywa klienta

Karol Wasiowski

Główny Specjalista ds. Rozwoju Aplikacji Biznesowych w Portal Sprawiedliwi

Elastyczność i zorientowany na jakość zespół specjalistów BlueSoft pozwolił nam na uruchomienie innowacyjnego portalu Polscy Sprawiedliwi. Kompetencje i dobre relacje z BlueSoft z pewnością doprowadzą nas do pomyślnej realizacji kolejnego etapu projektu.

Inne projekty

CO3
CO3 Connect. Communicate. Cooperate.
Logistyka i transport

CO3 Connect. Communicate. Cooperate.

Wiodący w Europie system widoczności transportu drogowego w czasie rzeczywistym.
Całościowa platforma umożliwiająca kompleksową komunikację w Logistyce.
LOT
Platforma lojalnościowa dla Polskich Linii Lotniczych LOT

Platforma lojalnościowa dla Polskich Linii Lotniczych LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT efektywniej budują relacje z klientami, korzystając z platformy lojalnościowej BlueSoft.
Raiffeisen Bank
Budowa Advanced Analytics workspace w Raiffeisen Bank
Usługi bankowe i finansowe

Budowa Advanced Analytics workspace w Raiffeisen Bank

BlueSoft wsparł Raiffeisen Bank International w zaprojektowaniu i wdrożeniu Advanced Analytics Workspace, eksploracyjnego środowiska analitycznego na żądanie.

Co możemy zrobić Dla Twojego biznesu?

Skontaktuj się z nami!
×